Cursuri

1.  Descarcă formularele necesare înscrierii și completează-le!

(!) Descarcă prima oară Formularul 3 Adeverința de angajat si mergi cu ea la Resurse umane pentru completare, înregistrări, semnare.

(!!) Asigura-te ca ai toate documentele completate înainte de a începe înscrierea pe site.

(!!!) In Formularul 8 – Formular înregistrare grup ţintă completează, după descărcare, doar Sancţiunea A.

Anexa 1_Cerere înscriere în proiect …………Download

Anexa 2_Declaratie prelucrare date GDPR….  Download

Anexa 3_Adeverinta angajat……………………. Download

Anexa 4_Declaratie privind evitarea dublei finanțări..  Download

Anexa 8_Formular de grup ţintă…………………… Download


Anexa 8.1_Instructiuni completare Anexa 8 ….. Download

2. Completează și încarcă formularele descărcate din Pasul 1 alături de alte documente listate jos.

(!) Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca este acreditat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

(!!) Asigura-te ca ai completat toate formularele înainte de a începe înscrierea pe site.

(!!!) Toate formularele completate precum si actele de studii/certificate/CI trebuie sa le ai scanate înainte de a începe înscrierea pe site.

 1. Anexa 1_Cerere înscriere în proiect
 2. Anexa 2_Declaratie prelucrare date GDPR
 3. Anexa 3_Adeverinta angajat
 4. Anexa 4_Declaratie privind evitarea dublei finanțări
 5. Anexa 8_Formular de grup ţintă
 6. Cartea de identitate-copie
 7. Diploma de studii-copie
 8. Certificat de căsătorie/divorț
 • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa. Documentele anexate în copie vor fi adnotate conform cu originalul și vor fi semnate de candidat.
 • Dimensiunea maxima acceptata pentru toate fișierele este de 50MB.
 • Selectează toate fișierele pe care vrei să le încarci 
 • Sunt acceptate doar fișierele cu extensiile jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx