Etapa II

Etapa II

„Fii responsabilă de sănătatea ta!” – Programe regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II- Regiunea Nord Vest”, Cod SMIS: 140501

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca (IOCN), în calitate de beneficiar, împreună cu Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa Năsăud (DSP BN) implementează proiectul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II- Regiunea Nord Vest”, Cod SMIS: 140501, începând cu luna decembrie  2020. 

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020: Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.i.v: Creșterea  accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, pentru  apelul de proiecte: POCU/759/4/9/ „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 50.708.577,82 lei, din care valoarea asigurată de Uniunea Europeană este de 43.102.291,17 lei, iar finanțarea națională este de 7.606.286,65 lei:

 • 49.460.673,40 lei – Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca (Lider de parteneriat) 
 • 1.247.904,42 lei – Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud (Partener)

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 37 de luni, începând cu data de 02.12.2020.

Scopul proiectului:

Reducerea poverii cancerului de col uterin, prin facilitarea accesului unui număr de 170.002 femei din regiunea Nord-Vest la servicii de depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin.

Obiectiv general:

Creşterea accesului populației şi în special a populației vulnerabile la servicii de prevenție, diagnostic şi tratament, indiferent de determinanta socio-economică, cum ar fi venituri, etnie, loc de reședință, reducând diferențele și inechitățile în starea de sănătate. 

Obiective specifice:

 1. Creșterea calității programului național de screening populațional organizat pentru cancerul de col uterin prin introducerea screeningului primar HPV conform standardelor internaționale/europene prin testarea unui număr de 170.002 femei la nivelul regiunii N-V;
 2. Încurajarea participarii femeilor din grupuri vulnerabile (87.000 femei) la programul de screening organizat în cadrul proiectului pentru cancerul de col uterin;
 3. Creșterea accesului femeilor neasigurate în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate la servicii de diagnostic și tratament al leziunilor precursoare ale cancerului de col uterin;
 4. Creșterea capacității Centrului de prevenție, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin de a gestiona programul pentru a asigura accesul echitabil al populației țintă, inclusiv al populatiei vulnerabile la servicii de calitate, de a asigura parteneriate instituționale în județe, de a asigura baza materială, de a monitoriza și verifica respectarea standardelor de calitate ale programului.

Rezultate asteptate:

 • 1 centru funcțional, dotat cu echipamente și aparatură medicală;
 • 1 unitate mobilă, dotată cu echipamente și aparatură medicală;
 • 1 campanie de informare și identificare a grupului țintă (170.002 femei identificate cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani cu domiciliul în Regiunea de N-V, din care un procent de 51,17% îl reprezintă femei din grupuri vulnerabile (aproximativ 87.000 femei)
 • 1 plan de implementare al programului de screening – 170.002 de femei informate și consiliate în vederea testării HPV sau Babeș-Papanicolaou; 147.050 teste HPV (femei 30-64 de ani) și BPN (femei 24-29 de ani) recoltate și efectuate; 147.050 teste de laborator primare efectuate; diferența de 22.952 teste reprezintă teste pozitive (HPV) care vor fi alocate triajului citologic (BPN); 1.000 colposcopii; 300 examene citologice cervico-vaginale; 150 femei beneficiaire de tratament excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase;
 • Servicii de suport disponibile în fiecare județ, constând în susținerea pacientelor care nu răspund invitației pentru testare sau care la aflarea diagnosticului de cancer trec printr-o fază critică de stres; asigurarea continuității ingrijirilor și creșterea aderenței la tratament, de la etapa de diagnostic la cea de paliație (intervenții chirurgicale, medicale, radioterapie, asistentă socială, educația pacientului, sprijin comunitar și asistență financiară, asistență de asigurare etc);
 • 1 centru dotat și cu resurse IT proprii cu acces la datele proprii și cu Platforma informatică elaborată în Etapa I POCU;
 • 1 set de documente și proceduri și o echipă de proiect care asigură implementarea eficientă a proiectului; Decizii de numire/contractare a resurselor umane din cadrul proiectului;
 • 1 sistem de raportare care asigură implementarea eficientă și eficace a proiectului ; 1 set de achiziții care asigură implementarea proiectului ; 1 Conferință de presă – lansare proiect; 1 Conferință de presă – finalizare proiect;  0000 pliante, 50 afițe, 6 banere, 170.002 mape prezentare proiect, 1 pagină internet și 1 Pagina Facebook cu date generale și evenimente principale din proiect.

Acoperire: Regiunea de Nord-Vest (6 județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj)

Rolul și responsabilitățile în implementarea proiectului sunt prevăzute în acordul de parteneriat. Alegerea DSPBN ca partener în acest proiect are la baza o bună colaborare în derularea unor proiecte anterioare inițiate de IOCN (ex. organizarea caravanelor pentru testare în județ, în cadrul proiectului „CEDICROM – Creșterea capacității sectorului de sănătate românesc de a pune în aplicare programe de screening organizat pentru cancer”, în perioada martie – aprilie 2017), precum și unele caracteristici ale județului BN: ponderea mare a populației rurale (63,32%) și a altor categorii de populație defavorizată (persoane sărace, de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, gravide și mame minore, etc)

Programează-te acum!