Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Misiunea noastră este de a contribui la diminuarea efectelor bolii canceroase din România prin programe care integrează îngrijirea pacienților, prevenirea și cercetarea, educația continuă a tuturor profesioniștilor implicați, precum și a publicului.

Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a fost fondat în anul 1929 de Prof. Dr. Iuliu Moldovan sub denumirea de „Institutul pentru Profilaxia și Tratamentul Cancerului” și este unul din primele centre medicale de profil din Europa. „Institutul pentru Studiul şi Profilaxia Cancerului” din Cluj a fost prima mare unitate de cercetare care şi-a luat ca obiectiv principal înscris în titulatură „studiul profilaxiei cancerului” într-o vreme în care însăşi noțiunea de profilaxie era vag conturată.

Între anii 1929-1940 director al institutului a fost Prof. Constantin Stanca, un distins ginecolog, care a înfiinţat o şcoală puternică de ginecologie oncologică cu subtanţiale contribuţii în domeniul studiului cancerelor genitale reflectate în numeroase publicaţii medicale din acea epocă. Tot profesorului Stanca îi datorăm importul de la Paris a primelor surse de radium pentru tratamentul radiologic al cancerelor. În 1933, sub conducerea Prof. Stanca, apare revista „Cancerul”, prima publicație cu caracter oncologic din țara noastră.

Între anii 1940-1957 director al Institutului a fost Prof. Rubin Popa, un anatomopatolog renumit, care a imprimat activităţilor de cercetare un puternic caracter anatomo-clinic cu rezultate valoroase concretizate prin publicarea unor tratate, monografii și lucrări valoroase, care au reprezentat repere în cancerologie la momentul respectiv.

Dar epoca ”modernă” a Institutului este indisolubil legată de numele Prof. Dr. Ion Chiricuţă care preia conducerea acestuia în 1958. Format la școala chirurgicală de mare prestigiu de la Spitalul Brâncovenesc din Bucureşti, discipol al Prof. Iacob Iacobovici, Prof. Chiricuţă a început construcția noului Institut situat în str. Republicii 34-36, construcție finalizată în 1965. Profesorului i se datorează structura conceptuală actuală a Institutului bazată pe trei idei foarte originale în România acelor vremuri:

  • Tratamentul bolnavului oncologic este un tratament complex fiind necesară cooperarea chirurgului, radioterapeutului, oncologului medical, anatomopatologului și a altor specialişti.
  • Activitatea de cercetare în cancerologie este indispensabilă, pentru că descoperirile acesteia să fie cât mai repede aplicabile bolnavilor (ceea ce astăzi se numeşte ”cercetare translaţională”).
  • Formarea specialiștilor oncologi este posibilă doar în asemenea instituții cu structură complexă care asigură baza materială precum şi competențele necesare.

Aceste concepte stau şi astăzi la temelia activităţii Institutului şi constituie premiza oricărui progres în activitatea noastră.

În cinstea și onoarea Profesorului Chiricuță, începând cu anul 1990, Institutul poartă denumirea de Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca.

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca este unitate sanitară de interes public naţional cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii Publice şi funcționează în baza Hotărârii Guvernului României nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice.
Institutul asigură servicii medicale preventive, curative şi paleative în domeniul oncologic, desfăşurând totodată o amplă activitate de învăţământ şi cercetare. De asemenea, Institutul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici şi asistenţi medicali.

Viziunea noastră este de a fi primul centru oncologic la nivel național şi regional, fondat pe calitatea deosebită a membrilor organizației, îngrijirea la standarde de excelență a pacienților noștri, cercetare şi educație.

În luna mai 2018, Institutul Oncologic a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin”, proiect cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cod SMIS 120798, cu o valoare totală de 22.811.228,48 RON.

Mai multe informații despre institut pe site-ul

Programează-te acum!