Regiunea Sud-Muntenia

Programează-te acum pentru un test gratuit HPV sau Babeș Papanicolaou

Argeș - Centre de testare

Costești


Spitalul Orășenesc „Regele Carol l”

str. Industriilor, nr. 19 / tel: 0248 673 550  interior 21


Curtea de Argeș


Spitalul Municipal Curtea de Argeș

str.  Cuza Vodă 6-8 / tel: 0753 061 532


SCREENING PENTRU CANCERUL DE COL UTERIN ŞI TRATAMENT PRECOCE – SCCUT, POCU/759/4/9/136812

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9. IV: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/759/4/9/ „Creşterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii”. şi se desfăşoară în perioada 10 august 2020 – 30 noiembrie 2023.

Valoare totală a proiectului este de 50.239.530,81 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE este de 42.703.601,19 lei.

Obiectivul general al proiectului:

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, prin creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate şi servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening) diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 de femei din regiunea Sud-Muntenia, dintre care minim 50% aparţin grupurilor vulnerabile.

Obiective specifice:

OS.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin derularea unui program complex de prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 persoane din regiunea Sud-Muntenia, localizate în toate cele 7 judeţe, identificate în cadrul proiectului, provenind în special din grupuri vulnerabile, trimiterea la medicul specialist a 3600 de persoane, precum şi oferirea de servicii de sprijinire pentru 3000 de persoane diagnosticate în procesul de screening, prin asigurarea de servicii şi mijloace de suport care să crească accesul la servicii medicale specializate şi tratament, inclusiv peer-to-peer suport, consiliere psihologică, asistenţă socială, prin reevaluarea periodică a pacienţilor şi elaborarea de rapoarte, studii şi propuneri de politici publice pe baza datelor obţinute în urma screeningului.

OS.2. Conştientizarea şi promovarea necesităţii derulării programului complex de prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 persoane din regiunea Sud-Muntenia, localizate în toate cele 7 judeţe, prin derularea de activităţi de informare, educare şi conştientizare specifice, destinate grupurilor ţintă şi publicului larg, la nivel de individ, grup şi comunitate, având în vedere că accesul la servicii depinde de adresabilitatea populaţiei şi de gradul de conştientizare al propriilor nevoi legate de sănătate şi drepturile la serviciile de sănătate.

OS.3. Crearea unui sistem concret de asigurare a protecţiei datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru procesarea acestora în condiţii optime de securitate, pe parcursul derulării proiectului.

OS.4. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creşterea accesului la servicii durabile şi de înaltă calitate, prin utilizarea de metode şi instrumente de inovare socială, precum şi prin realizarea unui program de screening de cancer de col uterin, la nivel regional, nediscriminatoriu şi adaptat grupului ţintă pentru 170.001 persoane, respectiv facilitarea accesului la servicii de specialitate şi tratament pentru 3600 de persoane, în cadrul căruia vor fi utilizate metode şi instrumente de inovare socială şi vor fi promovate principiile nediscriminarii, egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile în realizarea intervenţiilor.

Rezultate aşteptate:

  • Achiziţii efectuate în vederea derulării activităţilor de screening (Babeş Papanicolau/HPV) al cancerului de col uterin şi a înfiinţării şi funcţionării centrului de prevenţie a cancerului
  • 001 persoane identificate şi sprijinite în vederea participării la screeningul primar prin testare HPV/Babeş Papanicolau din regiunea Sud Muntenia
  • 001 persoane din grupele de vârsta 24-29 ani şi 30-64 ani screenate prin testare Babeş Papanicolau şi testare HPV în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin
  • Servicii medicale (diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin, colposcopie, examen citologic cervico-vaginal Babeş Papanicolau, tratament excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin) pentru femeile neasigurate depistate pozitiv
  • Tratament precoce al leziunilor displazice ale colului uterin a pacientelor tratate pentru leziuni depistate (chiuretaj cu biopsie de col uterin)
  • 3000 de persoane sprijinite social, psihologic şi logistic
  • Un centru de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin înfiinţat şi funcţional
  • O campanie de informare, educare, conştientizare a grupului ţintă dezvoltată şi implementată la nivelul regiunii Sud Muntenia vizând un grup ţintă de 170.001 persoane

Grup ţintă:

170.001 de femei cu vârste între 24 şi 64 de ani, inclusiv persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, care vor beneficia de servicii medicale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin.

Activităţi previzionate:

A1.1Achizitionarea echipamentelor şi aparaturii medicale necesare activităţilor de screening

A1.2 Acordarea de sprijin pentru 170.001 persoane din cele 7 judeţe ale regiunii Sud-Muntenia

A1.3 Derularea screeningului primar prin testare Babes-Papanicolau şi testare HPV pentru 170.001 persoane

A1.4 Triajul citologic la femeile identificate cu teste HPV/Babeş -Papanicolau pozitive la screening-ul primar

A1.5 Diagnosticul şi tratamentul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin şi reevaluarea periodică

A1.6 Tratamentul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin-Chiuretaj cu biopsie de col uterin

A1.7 Sprijinirea prin planuri de intervenţie personalizate a 3000 de persoane din grupul ţintă al proiectului

A1.8 Înfiinţarea şi funcţionarea unui centru de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin

A2.1 Informare, educare, conştientizare a unui număr de minim 170.001 persoane

 

Parteneri:

P1 – Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen – Filia

P2 – Fundaţia Renaşterea pentru Educaţie, Sănătate şi Cultură – Fresc

P3 – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – Sastipen

Programează-te acum!