DSP Bistrița Năsăud

Direcția de Sănătate Publică Bistrița Năsăud

Direcția de Sănătate Publică Bistriţa Năsăud este serviciu public deconcentrat al Ministerului Sănătăţii Publice. DSP BN pune în aplicare politică şi programele naţionale de sănătate pe plan local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi implementează acţiuni locale de sănătate publică.

Rand

În contextul epidemiologic actual, activitatea Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud este axată în principal pe măsurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, fără a neglija celelalte atribuții. Printre acestea, organizarea și coordonarea punerii în aplicare a programelor naţionale de sănătate şi organizarea activităţii de medicină preventivă la nivelul judeţului, sunt componente vizate de actualul proiect, în care DSP BN are onoarea să fie unic partener.

Rand

Alegerea DSP BN ca partener în acest proiect are la bază o bună colaborare în derularea unor activităţi inițiate de IOCN (ex. Organizarea caravanelor pentru testare în judeţ, în cadrul proiectului „CEDICROM, 2017); cursuri de formare pentru asistenţi medicali în prevenirea și depistarea precoce a cancerului (IOCN şi SRC, 2012- 2016); implicare în studiul privind sănătatea femeilor (proiectul CEDICROM) s.a.

Rand

Experienţă DSP Bistriţa Năsăud în organizarea şi coordonarea activităţilor de prevenire și depistare precoce a cancerului de col uterin a început în septembrie 2012 în cadrul subprogramului naţional de screening organizat la nivel judeţean, prin intervenții care s-au adăugat activităţilor din campaniile naţionale şi locale de informare şi educaţie privind problematica cancerului genito-mamar. Activitatea compartimentului de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii s-a propagat tot mai mult spre comunităţile locale prin implicarea rețelei de asistenţă medicală comunitară din judeţ. Acestor resurse ale DSP BN li se adaugă susţinerea şi parteneriatele locale solide cu instituţii şi organizaţii județene: asociaţii profesionale (AMF, OAMGMAMR), Consiliul Judeţean BN, DGASPC BN, Şcolile Postliceale Sanitare; Clubul Amazoanelor Bistriţene, Crucea Roşie BN, mass-media locală.

O particularitate a județului Bistrița-Năsăud este ponderea mare a populaţiei care trăiește în mediul rural (60,5%). Preponderenţa populației în mediul rural se asociază cu accesibilitatea redusă la serviciile de sănătate, inclusiv la cele de prevenire, diagnosticare precoce şi tratament pentru cancerul de col uterin. Acest proiect reprezintă şansa DSP BN de a exersa o nouă abordare a screeningului şi de a fi printre primii care pun în practică noua metodologie de screening, care va asigura femeilor, în special celor din mediile defavorizate, mai mult acces la servicii de calitate în prevenirea şi controlul cancerului de col uterin.

 

Mai multe informații despre instituție pe site-ul

Programează-te acum!