Etapa I

Etapa I

Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterin. Cod SMIS: 120798

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca în calitate de beneficiar împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică implementează, proiectul ʺIntegrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul de col uterinʺ. Proiectul este cofinanțat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, codul SMIS al proiectului 120798. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de  22.811.228,48 RON

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament pentru principalele patologii. Proiectul urmărește dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului medical în domeniul oncologic, în special în programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin (HPV/Babeș Papanicolaou). Prin proiect va crește calitatea serviciilor oferite pacienților, contribuind totodată la obiectivul specific al apelului de proiect și anume la creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel național prin elaborarea unor metodologii pentru programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin. 
 • Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 440 de persoane implicate în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin.
 • Informarea, educarea, conștientizarea populației în general și a grupurilor vulnerabile în special cu privire la screeningul cancerului de col uterin.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel național prin elaborarea unor metodologii pentru programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin. 
 • Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 440 de persoane implicate în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin.
 • Informarea, educarea, conștientizarea populației în general și a grupurilor vulnerabile în special cu privire la screeningul cancerului de col uterin.

Grupul țintă

 • Grupul țintă al proiectului este format din 440 persoane implicate în furnizarea de servicii de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor pre-canceroase ale colului uterin (ex. medici, biologi, tehnicieni de laborator, registratori medicali, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, psihologi implicați în furnizarea serviciilor de sprijin/suport, alt personal medical) angajate într-o instituție publică care oferă servicii de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament ale leziunilor pre-canceroase ale colului uterin (de ex. spital  public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală, etc.).

Principalele activități ale proiectului

 1. Elaborarea metodologiei pentru programele de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin (HPV/Babeș Papanicolau) cu subactivitățile:

1.1. Dezvoltarea cadrului metodologic necesar implementării programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin (HPV/ Babeș Papanicolau)

        Rezultate preconizate:

  • Metodologie screening fundamentată, inclusiv un Formular FS1 adaptat testării HPV,
  • Metodologia finalizării cazurilor pozitive depistate în cadrul programului de screening pentru cancerul de col uterin (asigurarea calităţii evaluării, tratamentului şi urmăririi în timp a femeilor cu rezultate pozitive depistate în programul de screening pentru cancerul de col uterin),
  • Metodologie de analiză la nivel naţional a datelor obţinute în urma screeningului prin metode statistice specifice şi Formatul/template de Raport anual,
  • Metodologie a activităţilor de informare, educare, conştientizare a grupului ţintă al serviciilor de screening al cancerului de col corelate cu strategiile de testare 1 Protocol invitare – informare – programare al beneficiarelor programului la serviciile de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin,
  • Protocol recoltare frotiu citovaginal (test Babes Papanicolaou),
  • Protocol testare HPV,
  • Protocol testare citologică (Babeş Papanicolaou) în regim de triaj al cazurilor HPV pozitive,
  • Protocol pentru serviciile de sprijin/suport pentru paciente cu teste pozitive în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin prin testare HPV,
  • Protocol epidemiologic.

1.2. Activități de informatizare suport al bazelor de date ale screeningului(HPV/Babeș Papanicolaou) integrate cu sistemele informatice ale programului național, cu accesul parolat online al tuturor furnizorilor în scopul identificării CNP al femeilor testate în ambele programe.

Rezultate preconizate:

  • O  platformă informatică integrată; se vor efectua metodologiile de realizare a bazelor de date, design-ul şi dezvoltarea sistemului informational.
  • Metodologia de realizare a bazei de date cu populația țintă inclusă în programul de screening al cancerului de col uterin și rezultatele activității de screening.
  • Metodologia de realizare a bazei de date cu pacientele cu test de screening pozitiv şi rezultatele activității de diagnostic, tratament şi monitorizarea evoluției cancerului de col uterin
  • Metodologia de realizare a bazei de date cu unitățile sanitare implicate în program.
  • Metodologia de realizare a bazei de date cu personalul medico-sanitar şi de suport
  • Platforma informatică integrată de suport al bazelor de date ale screeningului pentru depistarea precoce, diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea evoluției cancerului de col uterin; sistemul va asigura cerințele managementului datelor definit la subactivitatea 1.1 și va fi integrat cu sistemele informatice ale programului national; sistemul va asigura accesul online parolat al tuturor furnizorilor în scopul identificării CNP-ului femeilor testate în programe
  • Situații centralizatoare cu persoanele care au beneficiat de testare în etapa II şi care pot fi folosite inclusiv pentru elaborarea cererilor de rambursare, preluând informațiile din formularele informative statistice (conform OMS nr. 377/2017)
  • Rapoarte de etapă şi finale
  • Reglementare națională privind implementarea şi utilizarea platformei informatice integrate de suport a bazelor de date ale screeningului cancerului de col
  • Conexiune cu Registrele Populaţionale de Cancer şi compatibile SEED.

1.3. Monitorizarea la nivel național controlul implementării programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin

Rezultate preconizate:

  • Set de indicatori specifici pentru monitorizarea programului naţional de screening pentru cancerul de col uterin,
  • Reglementare Naţională privind monitorizarea la nivel naţional şi controlul implementării programelor de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin,
  • 5 Rapoarte anuale de monitorizare și control ale programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin prin testare HPV.

1.4. Analizarea la nivel național a datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul cancerului de col.

Rezultate preconizate

  • 5 rapoarte anuale de analiză prin metode statistice specifice a datelor obținute în urma derulării programului de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin
  • Raport studiu privind impactul implementării programului de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin
  • O propunere de politici publice în domeniul depistării precoce, diagnosticului, tratamentului și monitorizării cancerului de col uterin
  • Analizarea periodică a raportărilor primite din regiuni, evaluarea performanțelor unităților sanitare cu paturi implicate în derularea subprogramului, pe baza raportărilor sau prin deplasarea pentru vizite de monitorizare/evaluare
  • Centralizarea indicatorilor specifici subprogramului, transmiși de regiuni, precum și elaborarea rapoartelor, sintezelor, recomandărilor privind desfășurarea și îmbunătățirea activităților subprogramului
  • Centralizarea națională a testelor HPV și Babeș-Papanicolaou realizate în regiuni.

 

 1. Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin cu subactivitățile:

2.1. Elaborare curriculum de formare pe baza metodologiei realizate şi acreditarea acestuia conform normelor în vigoare.

Rezultate preconizate:

  • Curriculum “Protocol epidemiologic pentru programul de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin (HPV/ Babeş-Papanicolaou)”,
  • Curriculum “Metodologie screening fundamentată (strategie de testare) pentru programul de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin (HPV/ Babeş-Papanicolaou)”,
  • Curriculum “Metodologia finalizării cazurilor pozitive depistate în cadrul programului de screening pentru cancerul de col uterin – asigurarea calităţii evaluării, tratamentului şi urmăririi în timp a femeilor cu rezultate pozitive depistate în programul de screening pentru cancerul de col uterin”, cu 3 module: Modul 1 – Colposcopie (nivel iniţial), Modul 2 – Colposcopie (nivel avansaţi) şi Modul 3 – Managementul leziunilor identificate prin programul de screening destinat medicilor specialiști obstetrică-ginecologie şi supraspecialişti în ginecologie oncologică și supus acreditării Colegiului Medicilor (competenţa în colposcopie),
  • Curriculum “Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport pentru paciente cu teste pozitive în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin prin testare HPV adresat psihologilor, asistenţilor medicali , mediatorilor sanitari; componenta pentru asistenţi medicali va fi supusă acreditării de către OAMMR (Ordinul asistenţilor medicali şi moaşelor din România),
  • Curriculum “Metodologia activităţilor de informare, educare, conştientizare a grupului ţintă al serviciilor de screening al cancerului de col corelate cu strategiile de testare”, adresat în special personalului Unităţilor Regionale de management al programului de screening şi Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene cu atribuţii în domeniul activităţilor de informare şi al managementului programului, supus accreditării Colegiului Medicilor,
  • Curriculum “Înregistrarea datelor în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin”, destinat cursurilor pentru registratori de screening din unităţile de screening (include și componenta Formularul FS1 adaptat testării HPV),
  • Curriculum “Protocol invitare – informare – programare al beneficiarelor programului la serviciile de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin”, destinat asistenţilor medicali (asistenţi medicali comunitari şi asistenţi medicali generalişti din unităţile sanitare implicate în cadrul programului, în special la nivelul asistenţei medicale primare/zone izolate), mediatorilor sanitari și asistenţilor sociali, supus acreditării de către OAMMR (Ordinul asistenților medicali şi moaşelor din România),
  • Curriculum “Protocol recoltare frotiu citovaginal (test Babeş-Papanicolaou)”, destinat asistenţilor medicali, supus acreditării de către OAMMR (Ordinul asistenţilor medicali şi moaşelor din România),
  • Curriculum “Protocol testare HPV şi testare citologică (Babeş-Papanicolaou)” cu 2 module (Modul 1 – Testare HPV şi Modul 2 – Testare citologică), ce include o extensivă bază de date cu imagini reprezentative, destinat personalului medical din laboratoarele de anatomie patologică (medici specialişti anatomie patologică şi tehnicieni), supus acreditării de către Colegiul Medicilor.

2.2. Derularea programului/ programelor de formare/ instruire pentru specialiștii implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin.

Rezultate preconizate:

  • 2 Cursuri “Metodologie screening fundamentată (strategie de testare) pentru programul de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin (HPV/ Babeș-Papanicolaou)”, 40 participanți, adresat personalului din Unităţile Regionale de Management şi Direcțiile de Sănătate Publică Județene, cu modul Protocol epidemiologie integrat;
  • un curs “Înregistrarea datelor în cadrul programului de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin (HPV/ Babeș- Papanicolaou)” cu durata de 2 zile pentru registratori medicali din Unitățile Regionale de Management ale programului, 16 participanți, cu modul Protocol epidemiologie integrat;
  • 8 cursuri modul 1 informare/mobilizare/consiliere, 160 participanți cu durata de 3 zile, pentru asistenți medicali, mediatori sanitari și asistenți sociali, cu modul de Protocol epidemiologie integrat;
  • 6 cursuri recoltare (modul II) – 90 participanţi instruiţi în recoltare frotiu citovaginal pentru asistente medicale;
  • 1 curs Protocol de Testare HPV, 16 participanţi instruiţi în testare HPV; cursul se adresează medicilor specialişti şi tehnicienilor din viitoarele laboratoare HPV din cele 8 regiuni; în cadrul cursului va fi integrat şi modulul Protocol epidemiologie;
  • un curs “Protocol testare citologică (Babeş-Papanicolaou)”, 8 participanţi medici specialişti din laboratoarele de anatomie patologică aferente Unităţilor regionale din cele 8 regiuni;
  • 8 cursuri “Metodologia finalizării cazurilor pozitive depistate în cadrul programului de screening pentru cancerul de col uterin – asigurarea calităţii evaluării, tratamentului și urmăririi în timp a femeilor cu rezultate pozitive depistate în programul de screening pentru cancerul de col uterin”: Modul “Colposcopie” (I și II) și “Managementul leziunilor identificate”, 160 participanţi, adresat medicilor specialiști de obstetrică ginecologie și supraspecialiștilor în ginecologie oncologică, cu modul de Protocol epidemiologie integrat;
  • 8 Cursuri “Protocolul pentru serviciile de sprijin/suport pentru paciente cu teste pozitive în cadrul programului de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin prin testare HPV”, 160 participanți, cu o durată de 3 zile, adresat psihologilor, asistenţilor medicali, mediatorilor sanitari și asistenţilor sociali implicaţi în activităţile de sprijin/suport pentru femeile cu teste pozitive diagnosticate în cadrul programului de screening, cu modul Protocol epidemiologie integrat;
  • 2 Cursuri “Metodologia activităţilor de informare, educare, conștientizare a grupului ţintă al serviciilor de screening al cancerului de col corelate cu strategiile de testare”, 40 participanți cu modul Protocol epidemiologie integrat, pentru personalul din Unităţile Regionale de Management și Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene.

 1. Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de col uterin.

Rezultate preconizate:

  • campanie națională de informare, educare, conștientizare a grupului ţintă al serviciilor de screening al cancerului de col uterin. 

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 68 luni.

Elementele de inovare ale proiectului constau în:

  • Integrarea testării HPV în programul național de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin
  • Asigurarea unui standard unic conform cerințelor europene ale programelor de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin
  • Interdisciplinaritatea proceselor de dezvoltare a metodologiilor și programelor de formare
  • Implicarea activă a beneficiarilor în toate etapele de dezvoltare a metodologiilor și programelor de formare
  • Centrarea tuturor intervențiilor pe nevoile particulare ale grupurilor vulnerabile
  • Dezvoltarea bazelor de date integrate cu sistemele informatice existente în cadrul sistemului de sănătate
  • Dezvoltarea unor intervenții inovative în domeniul mobilizării populației, adaptate particularităților din România
  • Integrarea programului de screening dezvoltat în cadrul proiectului în sistemul de sănătate din România
Programează-te acum!